identity
sun

Pri našej práci používame všetky dostupné trhové dáta a pre našich klientov ich štandardne dopĺňame z vlastného exkluzívneho výskumného projektu Slovenský spotrebiteľ (1999, 2003, 2007).

Agentúra pracuje aj pre 3. sektor a neziskové organizácie – tak medzinárodné, ako aj lokálne. Z iniciatívy vedenia spoločnosti vznikla i jedna z nich.