identity
sun

kreativita

  • ideové a kreatívne koncepty
  • kreatívna exekúcia (ATL/BTL kampane, TV/kino spoty, rádio spoty, printy ,Out Of Home, new media...)
  • grafika
  • textovanie
  • príprava do tlače
  • korporátne layouty
  • design manuály