identity
sun

strategické plánovanie, consulting

  • komunikačný audit
  • komunikačné koncepty
  • analýzy trhu
  • monitoring a rešerše
  • marketingové výskumy
  • Slovenský spotrebiteľ