identity
sun

Dexia, image a produkt kampaň, 2008

 

Východisko, situácia:
Banka zavádza nový komunikačný koncept a pozicioning, s väčším fokusom na retail.
Dovtedajšia situácia: DBS je líder v poskytovaní komunálnych služieb.
Nový claim banky je: Dexia – banka pre život. Súčasne treba komunikovať produkt termínovaný Extra vklad.

 

Cieľová skupina:

muž, žena, 35-65r, ABC, záujem o výhodné zhodnotenie peňazí

 

Ciele kampane:
1) uviesť nový komunikačný koncept značky, nový claim
2) zrozumiteľne odkomunikovať hlavný benefit produktu
3) dosiahnuť stanovené obchodné ciele

 

Komunikačná a kreatívna stratégia:
Z dôvodu efektívneho využitia prostriedkov sme spojili image parametre, ktoré mali stavať na pozitívnych asociáciách a silných emóciách, so zobrazením hlavných produktových benefitov – výhodnosť investícií a ich zhodnotenie za krátke obdobie 3, 9 alebo 12 mesiacov. V spote boli tieto obdobia priradené k emocionálne silným momentom v živote človeka (dozretie vína, tehotenstvo, výstavba domu).

 

Mediálna stratégia:

TV, CL, print, internet, regionálne TV, POS


Výsledok:

splnenie obchodných cieľov nad očakávania

 

Médiá: