identity
sun

Dental Schill 2007, image kampaň

 

Východisko, situácia:
Súkromná zubná ambulancia SchillDental ako jedna zo špičkových úzko špecializovaných zubných ambulancií v Bratislave, v 2007 s ambíciou náberu novej klientely. Klient má v pláne sťahovanie do nových väčších a reprezentatívnych priestorov, rozšírenie ambulancie o nové kreslá.
Ambulancia je vybavená najmodernejšou technikou a prístrojmi poskytujúcimi bezbolestné ošetrenie chrupu, poskytuje najvyššiu starostlivosť.
Značka okrem existujúcej CS nemá takmer žiadnu znalosť ani asociácie, takisto osveta bezbolestného ošetrenia chrupu je takmer nulová.
Nový komunikačný segment, v tom čase bez komunikácie.

 

Cieľová skupina:

muž, žena, deti, AB socioekonomická kategória

 

Ciele kampane:
1) budovanie znalostných parametrov, pozitívnych asociácií
2) vyvolanie záujmu a akcie CS
3) osveta – bezbolestné ošetrenie chrupu
4) náber novej klientely, zvýšenie vyťaženosti kresiel zo 70 % na 100 %

 

Komunikačná a kreatívna stratégia:
„V príjemnom prostredí našej ambulancie sa o Vás postarajú profesionáli tak, že sa každá Vaša návšteva u zubára stane príjemným zážitkom“.
Predstaviť revolučné technológie v stomatológii, ktoré zabezpečujú pohodlné, bezbolestné ošetrenie – zároveň propagácia formou osvety (PR články).
Komunikácia zdôrazňuje pocity istoty, bezstarostnosti, zdravia – protiklady strachu, obáv a bolesti, vyhýbame sa vizuálom typickým pre dentálnu oblasť.

 

Mediálna stratégia:

Regionálne/BA tlačové médiá, lifestyle printy, magazíny s lokálnou distribúciou; PR formáty


Výsledok:

zvýšenie vyťaženosti kresiel zo 70 % na 110 %, vysoký náber novej klientely