identity
sun

Komunálna poisťovňa, image kampaň 2007

 

Východisko, situácia:
Komunálna poisťovňa podľa výskumov vykazovala v predchádzajúcich rokoch nižšiu znalosť značky oproti konkurencii.

 

Cieľová skupina:

muž-žena, 25-60 r, s rodinou, obce a mestá do 10-tis. obyvateľov

 

Ciele kampane:
1) vybudovanie komunikačnej pozície značky tak, aby bola ľahko rozpoznateľná pre cieľové skupiny
2) zvýšenie znalosti značky

 

Komunikačná stratégia:
Bola postavená na dlhoročnej práci poisťovne v regiónoch. Nový pozicioning KP:
poisťovna rodinného typu: “ako vaša poisťovňa poznáme vaše problémy a vieme ich profesionálne riešiť priamo u vás”.
Tento koncept sme rozšírili o symbol/tvár poisťovne – Váš rodinný poisťovateľ, kde sme chceli podporiť aj obchodnú sieť s týmto symbolom.

 

Mediálna stratégia:

ATL a BTL, komunikačné ťažisko bolo na regionálne televízie


Výsledok:

Koncept Rodinnej poisťovne a Rodinného poisťovateľa bol veľmi dobre prijatý cieľovou skupinou. V meraniach sa ukázala dobrá definícia pozicioningu/rozpoznateľnosť a odlíšiteľnosť od ostatných poisťovní.
Výborná akceptácia zamestnancami KP, ktorí efektívnejšie vykonávali svoju činnosť v regiónoch.