identity
sun

HUDOS, dopravná spoločnosť, náborová kampaň, 2008

 

Východisko, situácia:
Vstup Slovenska do EÚ priniesol v kamiónovej a nákladnej doprave zmeny. Základným problémom sa stal odchod najskúsenejších a najzrelších vodičov do zahraničia, pričom slovenský prepravca ponúkal rovnaké podmienky ako zahraničný prepravca.

 

Cieľová skupina:

muž, žena 20-55r, BCD, vodiči východné Slovensko, ich manželky

 

Ciele kampane:
Informovať vodičov o vynikajúcich pracovných podmienkach (financie, kvalita Mercedes, vlastný servis, víkend s rodinou) v HUDOS-e.  
Zabezpečiť prílev nových, kvalitných vodičov do 1 mesiaca.

 

Komunikačná a kreatívna stratégia:
V atmosfére kolabujúceho logistického priemyslu bolo treba zvoliť štýl a tón komunikácie, ktorý nevytvorí mýtus o krachovaní spoločnosti, ale presvedčí mienkotvorcov (starší vodiči a ich manželky) o stabilite firmy a výhodnosti ponuky. Aby bol štýl kreativity dôveryhodný pre cieľovú skupinu, ktorú tvoria väčšinou absolventi základných škôl a učilíšť, priblížil sa štýlu bulváru. Inzercia tak využila obrazovo-slovné prostriedky článkov Nového casu.

 

Mediálna stratégia:

Media mix na jednej strane zohľadňoval budovanie stability HUDOS-u (poďakovanie v rádiu) a zároveň cez bulvár, špeciálne Nový čas pre ženy, presviedčal a ubezpečoval nielen vodičov, ale aj ich manželky o správnosti výberu.

 

Nový čas región východné Slovensko/PR článok
Nový čas pre ženy/PR článok
Rádio Expres/ďakovanie za úspešný rok (december)


Výsledok:

stabilizovanie situácie, zastavenie odchodu skúsených vodičov, príchod nových zamestnancov.