identity
sun

Harmony 2004-2009, brand building

 

Východisko, situácia:
Harmony je silná značka zo segmentu papierovej hygieny, produkuje vysoko kvalitné papierové výrobky dennej potreby (toaletný papier, kuchynské utierky, papierové vreckovky a obrúsky).
Historicky ide o veľmi silnú slovenskú značku, čo na jednej strane pre pozíciu na trhu bolo výborné východisko, ale zároveň komunikačne aj slabina, pretože primárna asociácia bola “toalený papier”. Primárna konkurencia Tento Žilina nekomunikovala systematicky, skôr občasne a s komunikáciou začala ako prvá.

 

Cieľová skupina:

žena 25-55r

 

Komunikačná stratégia zadefinovaná od 2004-2009:
2004 – dostať značku do povedomia CS ako “značku papierovej hygieny” (spekturm viacerých produktov), zaviesť claim: “nežný dotyk čistoty”, zvýšiť znalosť značky
2004-05 – vybudovať pozitívne asociácie, začiatok budovania lojality k značke (lojalitný Klub Harmony)
2005-07 – budovanie kvalitatívnych parametrov ako základ rozhodnutia pre kúpne preferencie
2006-08 – primárne zamerané na budovanie lojality a vernosti k značke (klub a súťaže), udržiavanie znalostných parametrov a kvalitatívnych asociácií; 2008 založenie harmonystyle.eu ako pridanej hodnoty pre CS (online lifestyle ženský portal, perspektívne s inzertnými plochami)
2008-09 – lojalita (Klub Harmony), pridaná hodnota značky (harmonystyle.eu), udržiavanie kvalitatívnych parametrov, znalosti značky
Klub Harmony mal k 3/2009 19.500 členiek.

 

Kreatívna stratégia 2004-2009:

TV, CL, print, internet, regionálne TV, POS


Výsledok:

Pre značku Harmony pracujeme na trhoch SR, ČR, BiH, HR.