identity
sun

Unicef, Týždeň modného gombíka, 2009

 

Východisko, situácia:
Na Slovensku za posledné roky vzrástol počet organizácií v 3. sektore, ktoré sa uchádzajú pokiaľ možno o pravidelný prílev prostriedkov pre svoje aktivity. Pritom “voľné” finančné prostriedky Slováka sú limitované a aktuálne lokálne témy pribúdajúcich domácich organizácií sú mu bližšie a silnejšie ako zahraničná problematika, ktorú komunikuje Unicef.
Bariér je teda viacero: zahraničná tématika vzdialená slovenskému spotrebiteľovi,
nedostatok finančných prostriedkov na komunikáciu a pretlak organizácií uchádzajúcich sa o peňaženku spotrebiteľa.

 

Cieľová skupina:

žena, muž 25-55, AB, mesto a prímestské oblasti

 

Ciele kampane:
1) úspešne odkomunikovať problematiku CS
2) vyvolať záujem a akciu CS
3) zbierka finančných prostriedkov (199 000 EUR) na doručenie vakcín ľuďom v postihnutých oblastiach

 

Komunikačná a kreatívna stratégia:
Kampaň Týždeň modrého gombíka hovorí o „ceste“ vakcíny na miesta, kde je naozaj potrebná. Kreatívne riešenie vychádza práve z toho, že táto cesta nie je jednoduchá a vyžaduje si zabezpečiť rôzne dopravné prostriedky. Či už je to lietadlo, auto alebo loď – tieto symboly využívame ako skratku na zobrazenie putovania vakcíny. V spojení s výrazným využitím modrých gombíkov v kampani vytvárame ľahko zapamätateľné a zrozumiteľné posolstvo: pomôžte dopraviť vakcínu deťom.
Využili sme rôzne alternatívne nosiče, ktoré zvýšili neprehliadnuteľnosť komunikácie.

 

Mediálna stratégia:

Prostriedky na ATL komunikáciu boli minimálne, preto sme sa okrem základných médií (TV, print, rádio, OOH) sústredili na BTL nosiče a alternatívne kanály (karty, podací lístok, zrkadlá, výťahy..).


Výsledok:

Vyzbieraných bolo 199 000 EUR